Tình nghĩa phu thê

Tình nghĩa phu thê 57

Hồng Quyên, Khang Chấn Thi
Biết tình ta hết rồi
Sao lòng còn đau khi anh quên hẹn ước
Mặn nồng nghĩa trầu cau
Mà anh nỡ đành sao bước đi tìm sang giàu.
 
Đường tình đôi ngã số duyên tại ông trời
Xui ta xa nhau cho cuộc tình vỡ đôi
Em bước đơn côi nghe lòng mình tê tái
Con thơ khờ dại đâu còn tình cha.
 
Nhớ ngày xưa chúng mình chung đường giờ hai lối về
Kể từ khi anh ra đi rồi phụ tình nghĩa phu thê
Đừng trách em ơi số duyên không còn
Đường đã chia đôi thôi em tìm bến mới hạnh phúc như tơ trời
Trách hờn chi cũng thừa
Anh vừa đẹp đôi se duyên bên người mới
Vợ chồng nghĩa đâm sâu
Mà anh nỡ phụ nhau xót xa lệ tuôn trào.
 
Từ khi xa cách vắng anh đời em buồn
Sau bao nhiêu năm anh hiểu mình đã sai
Em cố nguôi ngoai mơ tìm hạnh phúc mới
Xin em đừng giận khi lòng còn thương
Đã gãy đôi cung đàn
Nước mắt rơi hai hàng
Khóc số duyên bẽ bàng.