Sầu Đâu Quê Ngoại

Sầu Đâu Quê Ngoại 147

Đăng Nguyên
Hôm nay con về thăm ngoại
Tay buồng cau tay xách giỏ trầu
Qua cây cầu tre nhỏ đong đưa
Đường đê xưa trời nghiêng bóng nắng
Trải nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao.
Bao năm chưa về quê ngoại
Con đò ngang nay chắc đã già
Nên không còn ông lão sang đưa
Bờ sông xưa ngoại hay đứng đón
Con tan trường về mẹ còn chợ xa.
Kỷ niệm ngày xưa bờ lau thưa với rặng Trâm Bầu
Mấy cây Sầu Đâu ngoại thường ra hái lá
Trộn gỏi đắng mà nghe ngọt lạ bờ môi
Giờ ngoại của tôi chân run run tóc bạc lưng còng
Mấy cây Sầu Đâu đã già xơ xác lá
Ngoại vẫn kiếm tìm xin cho được Sầu Đâu.
Mai đây tôi rời quê ngoại
Xa dòng sông con nước lớn ròng
Xa con đường có ngõ thân quen
Mà thương sao chiều tàn bóng xế
Tuổi ngoại cũng xế tàn
Biết sầu ngày nào đâu.