Phận xa cha mẹ

Phận xa cha mẹ 6774

Kim Thư
LỜI BÀI HÁT
Nghe tiếng chuông chùa vang vọng chiều nay
Con nhớ cha già nhớ mẹ hiền ở tận quê xa
Lạy Phật Quan Âm từ bi ban cho cha mẹ của con
Được nhiều sức khỏe để cho con trẻ xa quê yên lòng.
Ba nén nhang trầm con nguyện thành tâm
Tụng kinh những ngày ước mẹ hiền ở mãi bên con
Và cầu cho cha của con không lo không phiền
Dù cho trần gian sóng gió đời bao dông tố
Mẹ cha vẫn an lành.
ĐK:
Ngày rằm Vu Lan con cám ơn trời cám ơn Phật
Vì đã cho con đến hôm nay
Một bông hồng đỏ thắm tươi con cài trên ngực
Phận đời xa quê không ở bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi
Thế nên ai gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình.