Vì Tôi Còn Sống (EDM verion)

Vì Tôi Còn Sống (EDM verion) 297

Tiên Tiên
Ver1: 
Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si. 
Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai.. 

Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. 
Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù. 
Chorus: 
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. 
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. 
Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. 
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. 
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. 
Vì tôi còn sống. 
Vì tôi còn hát lên. 
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. 
Ver2: 
Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai. 
Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. 

--- 
Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. 
Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù. 
Chorus: 
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. 
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. 
Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. 
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. 
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. 
Vì tôi còn sống. 
Vì tôi còn hát lên. 
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.