Vẽ Lại Phút Giây Anh Gặp Em

Vẽ Lại Phút Giây Anh Gặp Em 413

Akira Phan
Hạnh phúc, đôi khi trong cuộc đời Ta không biết đến lúc nào Hạnh phúc là khi cơn mưa bắt đầu Đôi ta trú chung ngoài hiên Hạnh Phúc khi xưa đến bất ngờ Anh không nghĩ anh yêu người Hạnh Phúc nhịp tim anh như ngừng đập Em nói trái tim em cần anh Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến như thế thôi Trong mơ vẫn yêu em thiết tha Đôi khi tình yêu phải bước qua 1 quãng đường Đế anh nhận ra anh cần em Nhưng khi hạnh phúc giản đơn đến như thế mà Anh lại vội vàng để mất em Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời Hạnh phúc của anh chỉ là em (Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến với anh chỉ thế thôi đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường để anh nhận ra anh cần em. Nhưng khi hạnh phúc đến với anh chỉ giản đơn như thế anh lại vội vàng để mất em để bây giờ anh đã hiểu ra Đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em ) Hạnh Phúc khi xưa đến bất ngờ Anh không nghĩ anh yêu người Hạnh Phúc nhịp tim anh như ngừng đập Em nói trái tim em cần anh Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến như thế thôi Trong mơ vẫn yêu em thiết tha Đôi khi tình yêu phải bước qua 1 quãng đường Đế anh nhận ra anh cần em Nhưng khi hạnh phúc giản đơn đến như thế mà Anh lại vội vàng để mất em Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời Hạnh phúc của anh chỉ là em Hạnh phúc, hôm nay vẫn âm thầm Anh luôn thấy bên cạnh Hạnh phúc vẫn như là trang giấy Vẽ lên phút giây ta gặp nhau Hạnh phúc vẫn như là trang giấy Vẽ lên phút giây anh gặp em