Tuổi hồng thơ ngây

Tuổi hồng thơ ngây 430

Đặng Quyền Huy
LỜI BÀI HÁT
Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường
Ấu thơ đã đi qua rồi
Để lại cho tôi một nỗi buồn
Nói lên tiếng yêu lặng thầm
Tôi dành cho em....
Xưa chúng ta chung trường
Cùng nhau kết hoa ước hẹn
Mà sao bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa bỏ quên tình tôi
Em vội ra đi không giã từ
Tháng năm vẫn trôi dần qua
Tôi chờ tin em !
Khi biết tin em rồi
Lòng tôi bỗng se thắt lại
Và khi tiếng chuông giáo đường
Chợt ngân, xe hoa dừng lại
Em là cô dâu khoác áo hồng
Sánh vai bước đi bên chồng
Mình tôi đơn côi.
Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ
Giờ em bước đi theo chồng
Mình tôi đơn côi.