Thói đời là thế

Thói đời là thế 77

Huỳnh Nhật Huy
LỜI BÀI HÁT
Thế gian này còn nhiều lắm thương đau không biết đâu là chốn bình yên
Thế gian này tội lỗi ngày càng sâu người điêu ngoa kẻ dối trá lọc lừa
Mới hôm nào mình còn hỏi thăm nhau nay bỗng dưng gặp chẳng thèm nhìn
Mới hay rằng lòng người là vực sâu biết làm sao lấy thước để mà dò
Tình nghĩa chi thời buổi bây giờ nếu có tiền thì còn gọi là thân
Khi trắng tay thử hỏi được mấy người để cùng ta chia sớt nỗi buồn vui
Đời là thế thói đời là như thế sống vô tâm không có chút tình người
Lòng hẹp hòi ích kỷ nhỏ nhen hay ganh ghét thù hằn để làm chi
Ngày nằm xuống chỉ một cỗ quan tài và nằm lại nấm mồ giữa rừng hoang.