Thiên duyên tiền định

Thiên duyên tiền định 7

Khang Việt, Hiền Thục

Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào
Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào
Phận nghèo chẳng dám ước cao
Chỉ cần tình nghĩa với nhau
Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên giai ngẫu

Mười hai con giáp em đây cầm tinh quý mùi
Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi
Gặp chồng hiền đức dễ thương
Tuổi này vượng số lắm con
Muốn cho vuông tròn nhờ anh mối giới mối mai đưa đường

Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo
Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?

Anh ta khoảng chừng 3 mươi mấy
Quen lắm nhìn sơ em biết ngay
chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây!

Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời
Tình duyên đưa tới em ơi thiên định sẵn rồi

Giàu tiền ngày cưới sẽ vui
Nghèo thì đại khái thế thôi
Thế gian ai cười
Đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người.