Sexy Girl

Sexy Girl 35

Đài Trang
Dù lắm lúc khi nắng thiêu cháy
Dù có lúc mưa không ngừng rơi
Và vẫn bước đi không ngại chi
Dù mưa nắng em cũng không lo gì.
Mình Vẫn cứ luôn mãi cười tươi
Tự tin bước đi giữa đông người
Làm cho bao chàn phải ngẫn ngơ
Nhìn theo cứ mơ,cứ mãi thẩn thờ.
Rap:
Ơ Sexy Girl một vẻ đẹp tựa như trong mơ
Khiến bao chàng phải ngẩn ngơ
Khiến con tim làm thơ, đêm về nằm mơ
Hey Sexy Girl.
Xin em đừng có mà làm ngơ
Xin em đừng có mà hững hờ
Để anh cứ mãi yêu trong mong chờ.
Dù lắm lúc khi nắng thiêu cháy
Dù có lúc mưa không ngừng rơi
Và vẫn bước đi không ngại chi
Dù mưa nắng em cũng không lo gì.
Mình Vẫn cứ luôn mãi cười tươi
Tự tin bước đi giữa đông người
Làm cho bao chàn phải ngẫn ngơ
Nhìn theo cứ mơ,cứ mãi thẩn thờ.
Làn mây tóc gió bờ môi cong cong
Từng ánh mắt dõi nhì theo trong mong,
I am sexy, I am sexy, I am sexy, I am sexy girl.
Vẫn cứ bước và xem như không
Dù ánh mắt vẫn nhìn theo luôn mong
I am sexy, I am sexy, I am sexy, I am sexy girl.