Mẹ Tôi

Mẹ Tôi 21

Lưu Minh Tuấn

Mẹ ơi con lớn lên giữa 1 vòng tay nhưng yêu thương con chưa thiếu 1 ngày. Lúc vui buồn của 1 phút con trai mẹ là cha mà mơ tìm thấy.

Mẹ ơi bao tháng năm vất vả ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người. sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn hy sinh cả cuộc đời.

Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, đến với tôi cay đắng tủi buồn, lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con

Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi.

Mẹ ơi con lớn lên giữa 1 vòng tay nhưng yêu thương con chưa thiếu 1 ngày. Lúc vui buồn của 1 phút con trai mẹ là cha mà mơ tìm thấy.

Mẹ ơi bao tháng năm vất vả ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người. sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn hy sinh cả cuộc đời.