Là bạn thôi

Là bạn thôi 3

Lưu Minh Tuấn

Lời nói đó vẫn khắc sâu vào trái tim trong lòng
Của hình bóng đã mãi ghi vào nỗi đâu âm thầm
Tiếng yêu ngày hôm qua vẫn còn trong anh xót xa
Cho dù ngày tháng vẫn trôi qua.
"Là bạn thôi" anh còn nhớ nguyên câu nói em ngày nào
"Là bạn thôi" cho dù anh vẫn yêu em như nhiệm màu
Chỉ một lần vội qua buông tay mãi mất nhau
Tan vụt hạnh phúc thoáng qua mau.

ĐK:
Thời gian hỡi có khi nào quay trở về?
Ngày mà ta ước mơ không xa rời
Vì anh đã nhận ra cuộc sống vô vị khi vắng em
Và trong giấc mơ anh vẫn chờ, chờ đợi em quay trở về.

Lời nói đó vẫn khắc sâu vào trái tim trong lòng
Của hình bóng đã mãi ghi vào nỗi đâu âm thầm
Tiếng yêu ngày hôm qua vẫn còn trong anh xót xa
Cho dù ngày tháng vẫn trôi qua.
"Là bạn thôi" anh còn nhớ nguyên câu nói em ngày nào
"Là bạn thôi" cho dù anh vẫn yêu em như nhiệm màu
Chỉ một lần vội qua buông tay mãi mất nhau
Tan vụt hạnh phúc thoáng qua mau.

ĐK:
Thời gian hỡi có khi nào quay trở về?
Ngày mà ta ước mơ không xa rời
Vì anh đã nhận ra cuộc sống vô vị khi vắng em
Và trong giấc mơ anh vẫn chờ, chờ đợi em quay trở về.

Thời gian hỡi có khi nào quay trở về?
Ngày mà ta ước mơ không xa rời
Vì anh đã nhận ra cuộc sống vô vị khi vắng em
Và trong giấc mơ anh vẫn chờ, chờ đợi em quay trở về.

Anh vẫn chờ... chờ đợi em.... anh vẫn chờ....