Không Phải Tại Chúng Mình

Không Phải Tại Chúng Mình 1

Phương Thùy (Phù Sa), Đào Phi Dương
Không phải tại anh Cũng không phải tại em Tại Trời xui khiến nên chúng mình yêu nhau Tình nồng thắm biết bao.... lúc ông Tơ bắt cầu Bà Nguyệt nối chữ yêu.... vui trọn buổi ban đầu Rồi thời gian lướt mau.... tình ta úa màu Đàn dâng phím sầu đầy thương đau khi tình héo Không phải tại anh! Cũng không phải tại em! ĐK: Tình yêu! Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến... em ơi Làm thân hoa cho người ta hái Hè sang sắc thắm hoa dần tàn Thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa đông Làm hoa kia chết trong lạnh lùng Không phải tại em! Cũng không phải tại anh! Tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau Mình từng nói đã lâu.... dẫu đi chung chuyến tàu Mình về bến khác nhau... không hẹn đến nơi nào Thì ngày nay có sao.... mình không trách người Mình không trách mình.... đời đổi thay như màu áo Không phải tại anh! Cũng không phải tại em...!!