Hành trình trên đất phù sa

Hành trình trên đất phù sa 50

Dương Hồng Loan, Hồ Quang Lộc