Hai Con Đường

Hai Con Đường 0

Roki Namshan, Thiên Dũng

Qua bao nhiêu thời gian anh vẫn yêu em
Con sông trôi lặng yên như chứng minh cho lòng anh
Yêu em đậm sâu nhưng trái tim em đâu hay biết
Biết rằng nỗi nhớ em bao đêm dài
Em đi theo người ta em có vui không
Hay em buồn đau như nỗi đau em trao về anh
Khi xưa mình yêu lỗi do anh hay vì em
Để bây giờ hai chúng ta hai con đường
Giờ mãi mất nhau trong bao niềm đau
Vì người bước đi không câu biệt ly
Xót xa người ơi tim đau rã rời
Biết đi về đâu đường đời hai lối
Đường đời vắng em riêng anh từng đêm
Giật mình với những khoảng trống vô hình
Tình yêu của em nay đã không còn hai đứa hai con đường