Feliz Navidad

Feliz Navidad 26

Bảo Anh

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad...
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad...

I want to wish you a mery christmas
I want to wish you a mery christmas
I want to wish you a mery christmas
From the bottom of my heart...
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...!

Cầu chúc cho mọi người
Một giáng sinh an lành
Cầu chúc cho mọi nhà
Cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn
Một giáng sinh đến rồi
Ngày chúa sinh ra đời
Cầu chúc cho mọi người
Hạnh phúc ấm êm trong đêm đông an lành

I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
I want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
We want to wish you a merry christmas
From the bottom of my heart...!