Duyên phận

Duyên phận 89

Lâm Quang Long, Hoàng Ái My
LỜI BÀI HÁT
Chiều nay hoa rơi lòng thấy buồn
Buồn cho tình xa tình vỡ tan
Duyên kiếp lỡ sầu mang
Từ đây thuyền xa bến đỗ
Sang ngang em vui giàu sang
Lời hẹn xưa tình ơi chớ quên
Nhặt cánh hoa rơi lòng thấy buồn
Buồn cho tình duyên mình đổi thay
Thôi giã biệt từ đây
Mình tôi sầu vương lá đổ
Số kiếp hay sao người ơi
Cuộc đời tay trắng duyên phận nghèo
Em...Em bỏ đi xa làm dâu xứ lạ
Để một người sầu thương gối chiếc
Tiễn bước sang ngang lặng lẽ khóc ly tan
Buồn duyên dở dang người ơi hết rồi
Thời gian suy tư bạc mái đầu
Vì đâu đời đen bạc dối nhau
Em ngoảnh mặt đành sao
Dù cho người dưng nước lã
Vẫn mãi cưu mang tình chung
Dù từ đây hết duyên phận mình.