Điều Vô Nghĩa

Điều Vô Nghĩa 4

Cao Nam Thành, Hồ Gia Hùng

Tình yêu đến vội vàng đi
Trong khi anh vẫn yêu em rất nhiều
Anh đã cố gắng làm tất cả cho người
Mà dường như em chẳng hề quan tâm
Dù anh biết chuyện tình ta
Không bao giờ có thể nào trọn vẹn
Anh cứ cố chấp giữ em bên mình
Dù anh biết người ra đi là ai
Anh giận mình sao lại trao một thứ tình cảm chẳng thuộc về mình
Một thứ hạnh phúc quá nhiều vết ngăn
Con đường anh đi là sai
Em hãy nhớ thật hạnh phúc ... bởi em vốn xứng đang nơi em đã chọn
Đừng no cho anh với những ngày tiếp theo
Hãy no về cuộc sống tương lai bên người mới.Dù anh biết chuyện tình ta
Không bao giờ có thể nào trọn vẹn
Anh cứ cố chấp giữ em bên mình
Dù anh biết người ra đi là ai
Anh giận mình sao lại trao một thứ tình cảm chẳng thuộc về mình
Một thứ hạnh phúc quá nhiều vết ngăn
Con đường anh đi là sai
Em hãy nhớ thật hạnh phúc ... bởi em vốn xứng đang nơi em đã chọn
Đừng no cho anh với những ngày tiếp theo
Hãy no về cuộc sống tương lai bên người mới.


Ngày mai có sóng gió với ai trên đời
Thì hãy nhớ bên em còn anh đây
Vẫn là người từng ngày vẫn luôn quan tâm
Và vẫn luôn theo dõi em


Anh giận mình sao lại trao một thứ tình cảm chẳng thuộc về mình
Một thứ hạnh phúc quá nhiều vết ngăn
Con đường anh đi là sai
Em hãy nhớ thật hạnh phúc ... bởi em vốn xứng đang nơi em đã chọn
Đừng no cho anh với những ngày tiếp theo