Con Gà Điều (Remix)

Con Gà Điều (Remix) 30

Đông Phương Tường
Tôi bắt con gà điều chân xanh mà mắt ếch
Đá chết không chạy bạn hiền ơi
Ngờ đâu dính có cựa đầu
Nó ù cái đầu nó chạy mất tiêu
Con gà ơi sao mày không đá để giờ đây nằm gọn trong nồi
Tui thế con gà điều bằng con gà chuối
Có tiến nhưng chẳng hề lui, thắng thua là chuyện hên xui
Nên chi con chuối giờ đây phải ăn mày
Con gà ơi sao mày không đá để giờ đây tao phải ăn mày
Ơi, con gà là gà điều ơi bây giờ tao phải đi xa không tiền trả nợ cho người ta
Giờ đây phải bán luôn nhà
Ôi đá gà như một đại gia, thả gà như một đại ca.
Giờ đây thì phải đi xa, giờ đây phải bán luôn nhà.