Con Chuột Đồng (Remix)

Con Chuột Đồng (Remix) 29

Đông Phương Tường
Cái con chuột đồng mày chớ phá lúa của tao
Để cuối năm nay lúa được mà trúng mùa
Để tao cưới vợ mày ơi
Bao ngày tao sống đìu hiu có một mình.
 
Cái con chuột mày chạy lòng vòng trong xóm
Phá xóm phá làng mày chết mày nghe
Để người dân tao được yên vui
Để cho cây lúa tốt tươi trên đồng.
 
Con chuột đồng ơi mày hãy nghe lời
Để cho cây lúa được tốt tươi trên đông
Con chuột đồng ơi mày hãy nghe lời
Để cho cây lúa được tốt tươi.
 
Để làng xóm được yên vui
Người người hạnh phúc sống trong yên bình
Con chuột đồng ơi tao yêu nàng rất thật tình
Yêu nàng đã mấy năm qua.
 
Thương nàng thương lắm mày ơi
Mong mùa lúa tới sẽ rước nàng về
Mong mùa lúa tới lúa được trúng mùa.