Chúng ta là anh em tốt

Chúng ta là anh em tốt 87

Akira Phan, Lâm Chấn Khang