Cho tôi quên

Cho tôi quên 28

Hải Băng
Ngước mắt lên trời cao
tìm lại những yêu thương hôm nào.
Tìm lại những khát khao
để quay trở về
với ước ao thật tuyệt vời làm sao.
Để rồi lại quên hết
quên hết đi những tất cả
những cảm xúc của ngày hôm nao.
Để rồi lại tan vỡ tan vỡ
thật bất ngờ như giấc chiêm bao
Cho tôi quên hết
những lời thề khi xưa
Cho tôi quên đi
một khi người mang dối lừa
Cho tôi quên hết
những lời người đã hứa
Và đừng tìm nhau làm chi nữa
Cho tôi quên hết
những ngày dài thương đau
Cho tôi quên đi
một khi tình yêu úa màu
Cho tôi quên lời nói
trọn đời mình bên nhau
Cho tôi quên đi
quên đi ngàn yêu dấu
Rồi tôi lại quên đi
từng giọt lệ rơi trên bờ mi.
Vội vã cũng chẳng giúp ích gì,
tình yêu tuyệt vời
thì có mấy khi
và cố giữ mãi cũng chẳng được chi
thôi thì từ nay tôi sẽ từ giã
để tìm đến những khoảng trống
và tôi sẽ quên đi .
Cho tôi quên đi bao đam mê
Cho tôi quên đi bao ê chề
Để tôi không thấy
yêu thương ngày qua dài lê thê
(Cho tôi quên đi bao nhiêu khê
Cho tim tôi không mang não nề)
Kỷ niệm xưa xin chớ quay về
Cho tôi quên đi bao đam mê
Cho tôi quên đi bao ê chề
Để tôi không thấy
yêu thương ngày qua dài lê thê
Cho tôi quên đi bao nhiêu khê
Cho tim tôi không mang não nề
Dù không anh dù không anh
lòng em nghe hoang phế