Chỉ mỗi em thôi

Chỉ mỗi em thôi 11

Kasim Hoàng Vũ


Em yêu, dù đôi ta cách xa nhưng anh vẫn nhớ.
Vẫn nhớ nụ cười em, và anh mắt em diệu dàng.
Yêu em, anh nguyện sẽ yêu em,
Yêu mãi mãi đến muôn ngàn thu.
Dù sông có cạn, dù núi có mòn.
Thì tình anh đây, vẫn mãi không đổi thay.

Người yêu ơi biết không anh nhớ em thật nhiều.
Vì bao ngày tháng qua không có em bên mình.
Để cho con tim anh đôi khi muốn bật khóc.


Dù đôi ta cách xa nhưng anh vẫn giữ trọn
Lời đã hứa với em, anh sẽ đợi chờ em,
Và sẽ mãi chỉ có em thôi, và chỉ mỗi em thôi.

Em yêu, dù đôi ta cách xa nhưng anh vẫn nhớ.
Vẫn nhớ nụ cười em, và anh mắt em diệu dàng.
Yêu em, anh nguyện sẽ yêu em,
Yêu mãi mãi đến muôn ngàn thu.
Dù sông có cạn, dù núi có mòn.
Thì tình anh đây, vẫn mãi không đổi thay.

Người yêu ơi biết không anh nhớ em thật nhiều.
Vì bao ngày tháng qua không có em bên mình.
Để cho con tim anh đôi khi muốn bật khóc.

Dù đôi ta cách xa nhưng anh vẫn giữ trọn,
Lời đã hứa với em, anh sẽ đợi chờ em,
Và sẽ mãi chỉ có em thôi, và chỉ mỗi em thôi.
Và sẽ mãi chỉ có em thôi, và chỉ mỗi em thôi.
Chỉ mỗi em thôi, chỉ mỗi em thôi…!