Anh Sáu Xị (Remix)

Anh Sáu Xị (Remix) 27

Đông Phương Tường
Xóm của tôi có anh Sáu xị
Dáng đi hai hàng trông thấy vui vui
Chiều nay ảnh tới nhà tui
Tay cầm chai rượu kêu tui đi mua mồi
Thấy ảnh vui nên tui đây cũng khoái
Bước vô sau nhà có món chi không
Hồi lâu tui bước ra thật mau
Trên tay cầm một kí khô cá kèo
Hò vô vô
Anh Sáu xị ơi
Mình nhậu lai rai chớ đừng quá chén
Đừng cho bà xã buồn phiền rầy la
Ta ngồi ta ngồi đây nhậu chút thôi
Rồi mai thức giấc cùng nhau ra đồng
Chiều nay hai đứa mình vui
Mình nhau bên nói chuyện lối xóm
Hàn huyên tâm sự chuyện đời nhà nông
Tuy nghèo tuy nghèo nhưng dạ trắng trong
Nhà nông chất phát quanh năm cấy cày
Tuy nghèo tuy nghèo nhưng rất hiền lương.