Ai Rồi Cũng Khác

Ai Rồi Cũng Khác 665

Hamlet Trương
Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu?
Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn dấu 
Đường một đường anh đi với đường một đường em bước
Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết 
Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau 
Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa
Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác 
Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời 

Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời 
Đâu rồi nụ hôn nóng đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh 
Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt 
Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều
Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước
Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời