Tết đến rồi

Tết đến rồi

Hồ Quang Hiếu, Hoàng Rapper 455
Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng 264
Đại Nhân, Thanh Duy, Biệt Đội Vui nhộn 206
Triệu Lộc, Tiêu Châu Như Quỳnh 6