Tết đến rồi

Tết đến rồi

Hồ Quang Hiếu, Hoàng Rapper 456
Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng 267
Đại Nhân, Thanh Duy, Biệt Đội Vui nhộn 207
Triệu Lộc, Tiêu Châu Như Quỳnh 6