Tết đến rồi

Tết đến rồi

Hồ Quang Hiếu, Hoàng Rapper 449
Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng 259
Đại Nhân, Thanh Duy, Biệt Đội Vui nhộn 203
Triệu Lộc, Tiêu Châu Như Quỳnh 6