Những ca khúc vui tươi hô biến mọi muộn phiền

Những ca khúc vui tươi hô biến mọi muộn phiền

Châu Đăng Khoa, Karik 106