Nghe là muốn về nhà

Nghe là muốn về nhà

Hồ Quang Hiếu, Hoàng Rapper 443
Cao Thái Sơn, Hương Tràm 303