Nghe là muốn về nhà

Nghe là muốn về nhà

Hồ Quang Hiếu, Hoàng Rapper 431
Cao Thái Sơn, Hương Tràm 244