CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 1: Mục đích và phạm vi thu thập

Quy trình đăng ký của http:// thegioinhac.vn/ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên http:// thegioinhac.vn/

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Thế giới nhạc về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin

Thế giới nhạc sẽ sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp cho các mục đích sau:

Điều 3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của http://thegioinhac.vn/

Điều 4: Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS

Trụ sở chính: Tòa nhà 18, ngõ 11 Thái Hà, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, tòa nhà 18, ngõ 11 Thái Hà, Hà Nội

Hotline: 0437725502

Email: info@vnnplus.vn

Điều 5: Phương tiện và công cụ quản lý thông tin Khách hàng

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Thế giới nhạc thực hiện việc này bằng cách gửi email về địa chỉ email info@vnnplus.vn.

Khi có nghi vấn về việc thông tin cá nhân bị tiết lộ, Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của Thế giới nhạc. Sau khi tiếp nhận những phản hồi này, Thế giới nhạc sẽ ngay lập tức tiến hành xác nhận, kiểm tra qui trình lưu trữ và có trách nhiệm phúc đáp cũng như hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Điều 6: Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên http://thegioinhac.vn/ được Thế giới nhạc cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của http://thegioinhac.vn/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Theo đây, Thế giới nhạc cam kết:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH VINH