Bảng xếp hạng - Bài Hát

Lan và Điệp 4

Lan và Điệp 4

Quách Tuấn Du, Ngọc Sơn 221
Dù anh nghèo

Dù anh nghèo

Lâm Ngọc Hoa, Võ Hoàng Lâm 1145
Anh đừng đi

Anh đừng đi

Vĩnh Thuyên Kim, Nguyên Hy 694
Em mong manh lắm remix

Em mong manh lắm remix

Kim Ny Ngọc, Lâm Triệu Minh 984
Điều ước của hai ta

Điều ước của hai ta

Nguyễn Đình Vũ, Trinh Nguyễn 303