Bảng xếp hạng - Album

Lâm Ngọc Hoa

Ngọc Sơn

Huỳnh Thanh Vinh

Châu Khải Phong

Nhật Kim Anh, Bằng Cường

Trương Phi Hùng

Cẩm Loan

Dương Nghi Đình

Cao Quân Kiệt

Phương Anh Bolero

Lưu Chí Vỹ

Lương Gia Huy

Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Đình Vũ

Tô Tài Năng