Bảng xếp hạng - Album

Hoàng Thùy Linh, Triple D (3D)

Khởi My, Kelvin Khánh

Hồ Quang Hiếu

Nhóm Mắt Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng

Khắc Việt

Various Artists, Đan Trường

Lê Vũ Bình

Phạm Toàn Thắng, Kai Đinh

Vang Quốc Hải

Tiêu Châu Như Quỳnh

Vũ Đặng Quốc Việt

Vũ Đặng Quốc Việt

Ưng Hoàng Phúc

Trịnh Đình Quang