Bài hát - Trữ Tình

Tâm sự mùa mưa

Dương Trần Phong, Giang Trường 93