Bài hát - Trữ Tình

Hai mái nhà tranh

Lưu Chí Vỹ, Dương Hồng Loan 9