Bài hát - Trữ Tình

Duyên kiếp remix

Khưu Huy Vũ, Saka Trương Tuyền 10