Bài hát - Trữ Tình

Lk Tơ duyên

Hồng Quyên, Lâm Quang Long 23

Duyên phận

Lâm Quang Long, Hoàng Ái My 75