Album - Trữ Tình

Trăng Trên Phật Đài

Trăng Trên Phật Đài

Dương Minh Ngọc

Phận Bạc

Phận Bạc

Trang Hương

Xuân Viễn Xứ (Remix)

Xuân Viễn Xứ (Remix)

Khắc Quốc Hải

Bài Ca Tết Cho Em

Bài Ca Tết Cho Em

Various Artists, Đan Trường

Ly Rượu Mừng

Ly Rượu Mừng

Nguyên Nhung

Duyên phận

Duyên phận

Hiền Thục