Album - Trữ Tình

Bolero Chàng Béo

Bolero Chàng Béo

Trương Phi Hùng

Chào Bolero

Chào Bolero

Lương Gia Huy, Nhiều Ca Sĩ

Chàng Trai Si Tình

Chàng Trai Si Tình

Mai Khen Duy

Gọi đò làm chi

Gọi đò làm chi

Lại Gia Kỳ

Lk Trữ Tình

Lk Trữ Tình

Nhiều Ca Sỹ

Tình Khúc Bolero

Tình Khúc Bolero

Nhiều Ca Sỹ

Trăng Trên Phật Đài

Trăng Trên Phật Đài

Dương Minh Ngọc

Phận Bạc

Phận Bạc

Trang Hương